همراه لحظات رضا و صبا

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

سرانه مطالعه کتاب تو کشورهای توسعه یافته رو دیدیدن؟ مثلا ژاپنی ها به صورت میانگین روزانه ۹۰ دقیقه مطالعه میکنن و اصلا قابل قیاس با ایران نیست.

  • ۱۳۹۷/۰۸/۲۹